top of page

Praktiske tips til kliniske fotos

Der er seks grundlæggende elementer for en god start, når du skal i gang med at behandle patienter med clear aligners.

Nedenfor får du et overblik over de seks elementer. Listen kan se relativt banal ud, men baseret på uddannelse, træning og opfølgning på mere end 2000 klinikker, har vi registreret, at det oftest er her problemerne opstår.


Af de seks elementer, er klinisk fotografering næsten altid den største udfordring af alle. I dette opslag gennemgår vi en række tips til, hvordan du kan blive bedre til selv at tage en serie kliniske fotos, eller at få et team, der tager gode fotos for dig.


Foto studie

Forudsætning for klinisk tryghed

Herunder finder du de elementer, som klinikkens team skal have styr på før i kan starte med at behandle clear aligner patienter med klinisk tryghed:

  1. At klinikken har fundet- og tilknyttet en ekstern aligner ekspert, som collaborator.

  2. At tage en serie kliniske fotos efter en særlig standard i høj kvalitet på ca 2 minutter

  3. At kunne tage fuldkæbe IO scanninger af over- og underkæbe, samt et sammenbid.

  4. At tage et panoramabillede og et enoralt billede af over- og underkæbefronten.

  5. At uploade alle relevante data til sin clear aligner producent.

  6. At koble klinikkens eksterne ekspert på casen som collaborator og sende en email til collaboratoren med case nummer og en beskrivelse af tandlægens- og patientens ønsker til slutresultatet af behandlingen.

De fleste tandlæger har en tendens til at tage let på disse elementer. Det ser jo relativt nemt og overskueligt ud, så det burde jo kunne implementeres uden problemer. Derfor fokuserer de fleste tandlæger på, at blive dygtigere til at stille ortodontiske diagnoser, arbejde med clear aligner softwaren, finde ud af hvordan de udarbejder ortodontiske behandlingsplaner og hvordan de kan kobles til den restorative slutbehandling, og så videre og så videre.


Realiteten er bare, at det er her 90% af alle interesserede tandlæger stopper deres rejse med clear aligners. For det er tidskrævende og svært. Der er en årsag til, at det tager 3 år, at blive ortodontist. Det kræver massiv viden og erfaring. Derudover er det faktisk udfordrende, at finde plads til de seks basale elementer i en travl hverdag. Særligt hvis man udelukkende udfører dem, når en patient udviser interesse for tandregulering.


Kan du forestille dig patientens oplevelse?

Overvej lige hvad en patient, der er interesseret i tandregulering, kommer til at opleve, hvis ikke disse elementer er indøvet til en fast rutine, der bare kører på autopilot.

Klinikassistent tager kliniske fotos på tandlæge Jesper Hatt

Hvordan ville du have det, hvis du var patient i en klinik, hvor tandlægen og klinikassistenten ser lidt forvirrede på hinanden, inden de skal til at finde fotoudstyr 3-4 forskellige steder i klinikken, ikke helt virker til at have styr på de tekniske elementer. Ligesom de virker usikre når de skal tage fotos og IO scan. Læg dertil, at teamet virker presset på tid og har vanskeligt ved at svare på de spørgsmål du har til behandlingen.


Den kortsigtede og langsigtede påvirkning af klinikken

Kan du også forestille dig, hvilken negativ indflydelse den form for oplevelse har på patientens tilbøjelighed til at acceptere behandlingen, når du skal præsentere den senere?

Kan du forestille dig, at den form for oplevelse kan have en indflydelse på den historie patienterne fortæller om klinikken til familie og venner? (= Klinikkens brand)


For at sikre du kan hjælpe flere patienter, er det derfor vigtigt, at dit team og du træner de helt grundlæggende discipliner, INDEN i får den første interesserede patient i stolen.