top of page

ClearCorrect - fordele & ulemper

Opdateret: 8. aug. 2022

ClearCorrect blev startet i 2006 af en tandlæge.

I 2017 købte Straumann ClearCorrect og har siden integreret clear aligners i deres øvrige produktportfolio.


Da Straumann ikke havde nogen forudgående erfaringer med clear aligners, gik der et par år før man valgte at udrulle ClearCorrect i Europa. Fordi der sideløbende er købt andre virksomheder ind i Straumann, er det ikke alle lande i Europa, hvor ClearCorrect supporteres af Straumann's salgsteams endnu.Brand:

Målt på volumen af producerede aligners, er ClearCorrect formodenligt den største konkurrent til Invisalign. Der er ingen tvivl om, at ClearCorrect er et væsentligt større brand blandt tandlæger i USA, end det er i Europa.


Med Straumann som ejer af ClearCorrect, forsøges det at tilføre brandet kvalitet fra moderselskabet, der har cementeret sin position, som garant for kvalitet, på markedet for implantater.


Over de sidste år, har ClearCorrect udvidet deres produktionskapacitet enormt, for at sikre forsyningssikkerheden. Senest har de taget en fabrik i brug i Tyskland, for at kunne imødekomme den markant voksende efterspørgsel i Europa. Der har været periode med lange leveringstider. Men det forlyder, at dette hører fortiden til.


Modsat Invisalign, er ClearCorrect et stort set ukendt brand i befolkningen.

ClearCorrects USP (Unique selling proposition) er primært deres tilhørsforhold til Straumann, prisen (der er markant lavere end Invisaligns), samt det faktum, at ClearCorrect modtager alle IO scans i STL format.


Software:

Den vigtigste parameter for hvor nemt et alignersystem er at arbejde med. Er uden tvivl den software man anvender i sin behandlingsplanlægning. ClearCorrect kalder deres softeare for Clear Pilot og deres behandlingsplan for et setup (Det samme som ClinCheck hos Invisalign)


Invisalign sætter standarden for software indenfor clear aligners. Målt ud fra forskellen på førstehåndsindtrykket, ser ClearCorrects software væsentligt mere primitiv end den tilsvarrende hos Invisalign. Ved nærmere gennemgang af softwaren viser det sig også at være tilfældet.


Der er dog en enkelt positiv forskel til fordel for ClearCorrect. Det er nemlig muligt, at se størrelsen på den enkelte tands bevægelse på hvert trin i behandlingsplanen. Dermed kan det kontrolleres om tandbevægelserne holder sig indenfor ens egne præferencer (og ClearCorrects egne protokoller). Såfremt bevægelserne afviger fra præferencerne, kan man lade ClearCorrect korrigere dette, til man opnår det ønskede resultat.


På tidspunktet for dette opslags frigivelse, foregår alle korrektioner af ClearCorrects setups ved skriftlig kommunikation med en dental designer (kaldet en tekniker af aligner producenterne). Det er altså ikke muligt, at anvende 3D kontrol, som hos Invisalign og dermed kontrollere alle tandbevægelser selv. Det forlyder dog, at 3D kontrol bliver lanceret i slutningen af 2021.


Der er ingen tvivl om, at alle alignerproducenter har travlt med at udvikle sofistikerede software løsninger. For om få år, står vi formodentligt med muligheden for at 3D printe aligners direkte. Fremfor den nuværende teknik, hvor aligners produceres indirekte via en 3D printet model af en kæbe. Hvorpå der laves en aligner med suck down teknik.


Teknikere / Digitale designere:

Ligesom Invisalign, anvender ClearCorrect dentale designere (kaldet teknikere af aligner producenterne), der sætter tænderne op på computeren og genererer en behandlingssekvens til dette setup. Der har været så kraftig vækst i efterspørgslen på ClearCorrect efter Straumann’s overtagelse, at man har valgt, at opbygge et stort design center i Pakistan. ClearCorrect har et lille hold erfarne designere, der sidder i Texas, USA, som supporterer de pakistanske teknikere. Da de pakistanske teknikere har meget begrænset erfaring med at lave setups - og fordi alle ClearCorrects designerne, ligesom alle andre alignerproducenters dentale designere, ikke har nogen form for dental baggrund, har vi kunnet konstatere, at der generelt kommer utroligt mange ubrugelige setups retur.


Der kæmpes med designernes manglende evne til at omsætte skriftlige instruktioner til korrekte behandlingssekvenser. Ligesom designerne endnu ikke formår at holde sig til instruktionerne og derfor selvstændigt vælger at flytte rundt på tænderne. Dette kan være voldsomt frustrerende og tidskrævende, selv ved et begrænset behov for ændringer i et setup.

Det må forventes, at Straumann får styr på disse børnesygdomme i løbet af de kommende år. Dels ved at lade tandlægerne anvende 3D kontrol og dermed selv definere behandlingsplanen, eller ved at forbedre kvaliteten i dental designernes kompetencer.


Læg mærke til, at den digitale designer er en medarbejder hos alignerproducenten, der sætter tænderne op i en position, som teknikeren synes de skal stå i efter endt behandling. Ingen producent af clear aligners anvender tandlæger eller specialtandlæger til denne kritiske opgave. Det er en detalje, der er værd at bide mærke i.

Mange tandlæger tror fejlagtigt, at det setup de modtager fra ClearCorrect, er biologisk forsvarligt, klinisk realistisk og baseret på en forudsigelig behandlingsplan. Dette er meget sjældent tilfældet (Hvilket gælder for ALLE alignerproducenter). Af alle de Setups vi har set, er det kun ca. 5%, der ikke har behov for modifikationer. Enten for at få et realistisk behandlingsforløb eller for at få en biologisk og klinisk forsvarlig behandling.

Det kan forekomme voldsomt, at 95% af alle setups skal modificeres. Men lad os lige se på årsagen.


  1. ClearCorrect sætter tænderne efter amerikanske ortodontisters præferencer. Disse afviger betydeligt fra de europæiske præferencer.

  2. Ligesom Invisalign vælger ClearCorrect ofte, at flytte de kliniske kroner først, for derefter at flytte rødderne minimalt. Enhver ortodontist vil formodentligt udtale, at rækkefølgen bør være omvendt: Flyt først rødderne, dernæst kronerne. Årsagen til dette misforhold er, at det er hurtigere at flytte kronerne, men biologisk uhensigtsmæssigt.

  3. Hverken AI eller teknikere lader til at forstå sammenhængen mellem de forskellige kræfter, der anvendes i den enkelte patients tandregulering. Vi ser næsten altid, at engagers (attachments) placeres uhensigtsmæssigt, forkert eller på steder hvor de ikke har betydning for behandlingens resultat. Desuden ser vi næsten altid bevægelser, der modarbejder hinanden, hvilket med sikkerhed fører til manglende tracking og behov for additional aligners.


Det er VIGTIGT at huske på, at det ALTID er den behandlende tandlæge, der bærer det fulde ansvar for behandling med clear aligners. Så selvom et Setup ser fantastisk ud på computerskærmen, bør man overveje, at en behandling med clear aligners ikke adskiller sig fra behandling med brackets og wires. Clear aligners og den tilhørende software, kræver ligeså megen ortodontisk viden for at komme sikkert og forudsigeligt i mål med behandlingen, som behandling med fuldt fast apparatur. Clear aligners er altså et arbejdsredskab i hænderne på den behandlende tandlæge, på lige fod med fuldt fast apparatur


Aligner materiale:

ClearCorrect anvender en 3 lags plastik, som er udviklet af en plastproducent de opkøbte for få år siden. Materialet har en større elasticitet og en evne til at holde formen over længere tid, end deres tidligere skinnemateriale.

Vi har tidligere udtryk skepsis ved den kliniske effekt de forskellige skinnematerialer har på behandlingsresultaterne. Det er dog uomtvisteligt, at patienterne har meget nemmere ved at håndtere de mere fleksible materialer, når aligners skal sættes på tænderne og tages af igen. Ligesom det mere fleksible materiale er mere komfortabelt at have i munden - det skærer mindre i gingiva når der er bevægelser, der presser aligneren mod gingiva.


Invisalign lader til at anvende en kombinationsteknik, der former alignerne over tandmodellerne med både vacuum og tryk. Hvor alle andre producenter former aligners ved vacuum alene. Aligners produceret ved vacuum alene medfører aligners, der er en anelse mindre nøjagtige end invisaligns. Om det har en klinisk betydning, ved vi på nuværende tidspunkt ikke.


ClearCorrect anvender angiveligt et plastmateriale til deres 3D modeller, der er genanvendeligt. Om det er helt korrekt virker måske en smule usandsynligt. Hvis man tænker over, at Invisalign har rettet tænder på 10 millioner patienter, kan man begynde at regne på hvor stort et affaldsbjerg det efterlader (Et forsigtigt bud er 30 aligners pr. patient - 15 i OK og 15 i UK - det giver samlet 300 millioner 3D printede tandsæt). I en tid med ekstremt fokus på grøn teknologi, ville det være en fantastisk historie at anvende i markedsføringen, hvis man genanvender sit plastik materiale. Da vi ikke ser noget, der indikerer en grøn strategi hos nogen aligner-producenter, tolker vi det som om plast til 3D print endnu ikke er nået til et stadie, hvor det kan genanvendes.

Trimline:

ClearCorrect har altid kun arbejdet med en lige trimline. Det betyder, at kanten på ClearCorrect aligners strækker sig mellem 2-4 mm. ned over gingiva. Det ser måske ikke så professionelt og lækkert ud, som Invisaligns “scalloped trimline”, men det har visse fordele.


En lige trimlinje er mere stiv, hvorved aligneren ikke mister ligeså meget kraft som en scalloped trimlinje. Det har den udtalte fordel, at der er behov for færre engagers (Attachments). Færre engagers mindsker behovet for stoletimer i løbet af behandlingen. (Dette er i øvrigt en af årsagerne til, at direct to consumer udbydere, helst ikke vil have attachments i deres behandlinger og dermed en af årsagerne til, at de sjældent opnår tilfredsstillende resultater - set fra et klinisk perspektiv)


En scalloped trimline er mere fleksibel og kræver derfor flere attachments for at få en optimal kraftoverførsel til tænderne. Det er blandt andet derfor vi har set en voldsom stigning i behovet for attachemnts hos Invisalign over de seneste år.


Ulemperne ved en lige trimline er, at det er vanskeligere, for patienterne, at tage deres aligners af og på. Desuden kan det være en udfordring, hvis man regulerer patienter med retraktioner. Her vil underskæringer ofte gøre det meget vanskeligt, at få alignerne af og på.

En yderligere ulempe ved en lige trimline er, at der er en risiko for ubehagelige zoner med pres på gingiva. Særligt i de behandlingsstadier, hvor der er planlagt bevægelser, der kan trykke på aligneren, så den presser på gingiva.

Attachments:

Hvis en ClearCorrect patient taber en engager, kan den bondes på igen ved hjælp af den aligner, som patienten bærer i det pågældende behandlingstrin. Det er en enorm fordel i forhold til Invisalign, hvor der skal bestilles en template da attachments hos Invisalign har en lidt anderledes størrelse i templaten end i aligneren.

På den måde sparer ClearCorrect klinikker stoletid og minimerer dermed utilfredsheden hos patienterne, samt omkostningerne forbundet med det øgede forbrug af stoletid.


Tab af attachments forekommer stort set kun, når man afviger fra en sikker protokol for bonding af attachements. Selv på keramiske overflader kan det lade sig gøre, at bonde attachments så de ikke falder af. Det kræver blot, at den rette protokol bliver fulgt nøjagtigt.

Har du ikke en protokol for bonding af attachments, kan du hente vores gratis opstartsguide her.


Retainers:

ClearCorrects aligners har en tykkelse, der ligger mellem Invisaligns aligners og deres retainers (Vivera). Derfor kan ClearCorrect aligners anvendes som Essix retainers. Når der bestilles retainers hos ClearCorrect, kommer der et sæt aligners svarende til det sidste trin i behandlingen, bare uden engagers.

Vælger man ClearCorrect unlimited, er det muligt, at bestille 2 sæt aligners til retention hvert halve år i op til 5 år, efter start af behandling. Uden beregning.

Til sammenligning skal man købe sig til 3 sæt Vivera retainers hos Invisalign.

IO scan:

Så længe din scanner kan eksportere STL filer, kan du arbejde med ClearCorrect in din klinik. Der er intet krav om en bestemt scanner og så vidt vi er orienteret, skal scannere ikke godkendes af ClearCorrect forud for ibrugtagning.

Dette er en enorm fordel i forhold til Invisalign, der lader til at ville ekskludere alle andre scannere, end deres egen scanner, på trods af, at andre scannere leverer IO scans i højere kvalitet.

Aftryk:

Hvis klinikken ikke råder over en IO scanner. Er det nemt at tage konventionelle silikoneaftryk. (Alginataftryk kan ikke anvendes. De er for unøjagtige og ustabile under transport).

Aftrykkene sendes på samme måde, som hvis de skal sendes til et almindeligt dental laboratorie. Man skal dog være opmærksom på, at aftrykkene skal tages i engangs aftryksskeer, da aftryksskeerne ikke sendes retur efter at være blevet scannet hos ClearCorrect.

ClearCorrect scanner deres aftryk med en optisk scanner. Hvert scan inspiceres af en medarbejder hos ClearCorrect, der skal sikre, at kvaliteten lever op til de kvalitetskrav, der stilles, for at kunne levere clear aligners, der kan flytte tænder forudsigeligt.

Hvis der registreres fejl i aftrykkene, sendes en email til klinikken, med besked om, at aftrykket ikke lever op til kvalitetskravene og at der skal tages et nyt aftryk.

Dentalt silikoneaftryk taget af tandlæge jesper hatt

Aftryk til clear aligners skal være af absolut højeste kvalitet. Selv ved små fejl i aftrykket afvises de, med god grund, af ClearCorrect. Er aftrykkene ikke nøjagtige, er det umuligt at få aligners, der passer optimalt. Hvorved tænderne umuligt kan flyttes forudsigeligt.


Vi hjælper ofte klinikker med at forbedre workflow og kvalitet. Hvis du har behov for en protokol for aftrykstagning, der er relativt nem og sikrer dig optimale resultater 98% af tiden, er du velkommen til at kontakte os.

Modtagelse af aligners.

ClearCorrect markedsfører sig som et sjovt, festligt og ungdommeligt brand.

Det er ikke high end, men henvender sig mere til mellemsegmentet. Hvilket også kommer til udtryk i de materialer, der udleveres til patienterne. Det er alt sammen ok, men langt fra samme lækre oplevelse, som man får med Invisalign.


Personligt er jeg ikke så vild med deres æsker til skinneopbevaring. De fungerer fint, men virker lidt klodsede og gammeldags. Lidt som proteseæsker. Efter min mening, taler det ikke optimalt til de patienter, der ønsker pæne hvide tænder. Men mon ikke ClearCorrect er klar over dette og arbejder på, at forbedre deres produktindpakning.

Certificering:

En kæmpe fordel ved ClearCorrect er, at de er mere i øjenhøjde med deres kunder (tandlægerne). De erkender åbenlyst, at de leverer et produkt, der flytter tænder efter tandlægens præferencer. Derfor kræves der ikke nogen form for certificering, for at arbejde med ClearCorrect (modsat Invisalign).


Alle tandlæger, der ønsker at arbejde med ClearCorrect, kan tilmelde sig online og få adgang til ClearCorrects produkt portfolio. Der ligger en række videoer online, der guider brugerne igennem de forskellige steps, der skal til, for at arbejde med ClearCorrects online platform.

Desuden er der et hav af online videoer, der beskriver tips og tricks til brugen af ClearCorrects software og til klinisk håndtering af deres aligners.


Der er med andre ord ingen omkostninger forbundet med opstart af ClearCorrect. Så snart man har oprettet sig, som bruger. Bliver man kontaktet af en lokal salgsrepræsentant for ClearCorrect, som stiller sig gratis til rådighed, for at hjælpe klinikken i gang.


Man bør i øvrigt være opmærksom på, at ingen clear aligner producenter tilbyder undervisning i ortodonti. Det er den enkelte tandlæges ansvar, at opbygge den nødvendige viden, der skal til for at udføre ortodontiske behandlinger. Om dette foregår med clear aligners eller fast apparatur.


En nem og sikker måde, at komme i gang med clear aligners er med hjælp fra Alignerservice.com Vi guider klinikkens medarbejdere i alle arbejdsprocesser med ClearCorrect. Vi udarbejder en behandlingsplan, med hensyntagen til evt. behandlingsbehov efter behandlingen med clear aligners. Vi overtager al kommunikation med ClearCorrects designere, sørger for at udarbejde et optimalt og forudsigeligt behandlingssetup og supporterer klinikken gennem hele behandlingen fra start til slut.

På den måde sparer klinikken både tandlægetid og stoletid. Hvilket mangedobler overskuddet på behandlingerne med clear aligners.

Pris:

ClearCorrect har positioneret sig som et prisvenligt alternativ til Invisalign.

Ligesom der ikke er begrænsninger relateret til valget af IO scannere.


Manglen af 3D kontroller gør det væsentligt mere tidskrævende og til tider frustrerende, at arbejde med ClearCorrect i forhold til Invisalign. Dette til trods udmærker ClearCorrect sig ved at kunne opnå de samme behandlingsresultater.


Unlimited cases inkluderer muligheden for at bestille 2 sæt retainers årligt i op til 5 år, efter start af behandling. Hvilket bringer den samlede teknikpris væsentligt ned i forhold til Invisalign (med mindre man er platinum- eller diamond provider).


Vi ser ingen begrænsninger i de mulige behandlinger med ClearCorrect i forhold til Invisalign. Så længe man har styr på sine ortodontiske principper og ved hvad man laver og hvorfor, er der ingen forskel i hvilke behandlinger man kan udføre med de forskellige systemer.


Rabatter:

Ligesom hos konkurrenterne til ClearCorrect er det muligt at opnå rabatter ved indkøb af mange behandlinger.

Det er dog ikke ligeså tydeligt, som hos Invisalign, hvad der skal til for at få en rabataftale. Dette aftales med den lokale salgsrepræsentant fra Straumann.


Kundeservice

Kundeservice hos ClearCorrect er som oftest hurtig og god.

Straumann bruger hvert år mange ressourcer på, at uddanne deres kundeservice, så de formår at hjælpe tandlægerne bedst muligt.

Klinisk support

ClearCorrect har ikke ansat kliniske supportere, der kan hjælpe tandlæger med at løse kliniske udfordringer. I stedet anvender de en såkaldt "first level support". Hvilket vil sige medarbejdere, der er trænet til at hjælpe tandlæger med at løse de hyppigste udfordringer, der opstår i klinikken. Disse medarbejdere, har ikke nødvendigvis en klinisk baggrund.

Tandlæge Helle Hatt

I Europa er det tandlæge Helle Hatt, der har uddannet samtlige supportere hos ClearCorrect. I de tilfælde hvor first level supporten ikke kan hjælpe tandlægen, bliver der taget kontakt til en key opinion leader eller til tandlæge Helle Hatt, der herefter kontakter tandlæge så hurtigt som muligt for at hjælpe med at løse det aktuelle problem.


Internt er ClearCorrects politik for klinisk support meget klar. Der må IKKE ydes hjælp eller rådgivning til udforming af en behandlingsplan. Klinisk support må udelukkende hjælpe tandlæger med at få bedre indsigt i de tekniske elementer i softwaren og give råd til håndtering af kliniske problemstillinger. Der er tungtvejende juridiske årsager til, at alignerproducenterne ikke yder support til udforming af behandlingsplaner.

Spørgsmål:

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til en eller flere clear aligner cases, er du altid velkommen til at kontakte os. Aligner service hjælper tandlænger og ortodontister med at udforme og optimere clear aligner behandlingsplaner, uafhængigt af aligner brand, så behandlingerne bliver mere forudsigelige, mindre tidskrævende og opnår et biologisk og klinisk realistisk resultat.


Du kan altid ringe eller skrive til os.

T: +41 79 174 30 03

helle@alignerservice.com


Ligesom du kan læse mere på: www.alignerservice.com


Tandlæge Jesper Hatt

Mange venlige hilsner

Tandlæge

Jesper Hatt

T: +41 78 268 00 78

Relaterede indlæg

Se alle
bottom of page